Pirties statyba

Pirties statyba

Pirtis gali būti statoma:

A- Kaip pagalbinis ūkio paskirties pastatas

B- kaip laikinas statinys

A- Jei pirtis statoma kaip pagalbinis ūkio paskirties pastatas

Galioja: namų valdos paskirties sklypuose, sodo paskirties sklypams, poilsinės paskirties sklypams

Jei pirties statoma kaip pagalbinis ūkio paskirties pastatas namų valdoje ir jos plotas neviršija 50 kv. m, tuomet tokiam pastatui statybos leidimas yra nereikalingas tačiau yra reikalinga išlaikyti atstumus nuo kaimynų tvoros 3m. Jei norminiai atstumai neišlaikomi (tiek minimalus 3m atstumas iki sklypo ribos, tiek priešgaisriniai), reikalinga gauti rašytinį laisvos formos kaimyninio sklypo savininko sutikimą.

Sodo paskirties sklypuose galima statyti pirtį iki 80 kv. m. Taip pat reikia išlaikyti atstumus tarp gretutinių sklypų arba gauti kaimynų sutikimus.

Todėl pirčiai stovėti Jūsų sklype jokių suvaržymų nėra! Nebent nenorėsite pirtį statyti prie pat tvoros, tuomet gaukite kaimynų sutikimą.

B – Jei pirtis statomas kaip laikinas statinys tada jam galioja statybos įstatymas – NESUDĖTINGI (TARP JŲ LAIKINI) STATINIAI

Galioja: visiems žemės paskirties tipams įskaitant saugotinas teritorijas ir miškus ir visur kitur.

Jeigu Pirtis statomas kaip laikinas statinys, tuomet statybos įstatymo formuluotė tokia:

“Nesudėtingas laikinas statinys – nesudėtingas statinys, kurį leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą, bet ne ilgiau kaip 3 metus.”

Ankstesnės statybų reglamentas deklaruodavo kad 3 metų terminas gali būti pratęstas. Bet taip pat niekur nėra traktuojama kaip turi būti apibrėžiama statybos pradžia. Bet šiuo atveju norima pasakyti kad Pirtis turi turėti galimybe būti perkeltas į kitą vietą.

Ankščiau statybos inspekcija yra išaiškinusi kad svarbiausia kad nebūtų suprojektuoti pamatai. Jei pastatas neturi pamatų, vadinasi, jis laikinas ir jį galima labai paprastai nukelti.

Mūsų siūlomos pirtys statomos ant sraigtinių pamatų kuriuos galima įsriegti ir atsiradus poreikiui išsukti ir juos per panaudoti kitoje vietoje.

Laikiniesiems statiniams taikomos tos pačios taisyklės kaip ir nelaikiniems. Atstumai iki ribų tokie pat, kaip nelaikiniems statiniams – bendruoju atveju mažiausiai 3 m nuo sklypo ribos, matuojant nuo labiausiai atsikišančių konstrukcijų (stogai, balkonai). O jei galioja detalusis planas ar kitas teritorijų planavimo dokumentas, tai reikia vadovautis juo, laikytis statybos zonos reikalavimų.

Nesudėtingas laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Tai reiškia kad adresas šiam statiniui nebus suteiktas.

Taip pat statybos reglamentas rašo kad Nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio didžiausias aukštis 8,5 m, kurio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys.

Mūsų platformoje siūlomi mažesnės pirtys, kurių aukštis ne viršija 8,5 metrų ir kurių dydis neviršija 80 kvadratinių metrų.

Todėl pirčiai stovėti bet kokios paskirties sklype jokių suvaržymų nėra! Nebent nenorėsite pirtį statyti prie pat tvoros, tuomet gaukite kaimynų sutikimą.

Pastaba:

Kiekvienu individualiu atveju galite pasitikslinti su savo miesto ar rajono architektu ar statybos inspekcija.

Compare listings

Compare