Modulinio namelio statyba

Modulinio namelio statyba

Modulinis namelis gali būti statomas:

A – kaip gyvenamas namas

B – Kaip pagalbinis ūkio paskirties pastatas

C – kaip laikinas statinys

A – Jei modulinis namas statomas kaip gyvenamas namas

Jei modulinis namas statomas kaip gyvenamas namas, nors jo maža kvadratūra ir jis į Jūsų sklypą atvažiuoja pilnai sumontuotas jam galioja gyvenamo namo statybos įstatymo reglamentas. Tai reiškia kad šiam nameliui reikia gauti statybos leidimą, jis turi išlaikyti visas ribas iki kaimyninių sklypų ir pan.

Jeigu modulinis namas yra iki 80 kv. m. tuomet jam bus taikoma supaprastinta statybos leidimo išdavimo tvarka. Tačiau šis modulinis namelis pilnai bus registruojamas registrų centre kaip gyvenamas namas su adresu ir kadastro numeriu.

Gyvenamo namo statybų eiga aprašyta čia.

B – Jei modulinis namas statomas kaip pagalbinis ūkio paskirties pastatas

Galioja: namų valdos paskirties sklypuose, sodo paskirties sklypams, poilsinės paskirties sklypams

Jei modulinis namas statomas kaip pagalbinis ūkio paskirties pastatas namų valdoje ir jo plotas neviršija 50 kv. m, tuomet tokiam pastatui statybos leidimas yra nereikalingas tačiau yra reikalinga išlaikyti atstumus nuo kaimynų tvoros 3m. Detaliau apie statybų reikalavimus dėl atstumų išlaikymo skaitykite čia:

Sodo paskirties sklypuose galima statyti sodo namą iki 80 kv. m. arba tokio pat dydžio pagalbinis ūkio paskirties pastatą. Taip pat reikia išlaikyti atstumus tarp gretutinių sklypų arba gauti kaimynų sutikimus.

Todėl moduliniam namui stovėti Jūsų sklype jokių suvaržymų nėra nebent nenorėsite šį namelį registruoti kaip gyvenamą namą arba jeigu norite statyti modulinį namą prie pat tvoros, tuomet gaukite kaimynų sutikimą.

C – Jei modulinis namas statomas kaip laikinas statinys tada jam galioja statybos įstatymas – NESUDĖTINGI (TARP JŲ LAIKINI) STATINIAI

Galioja: visiems žemės paskirties tipams

Jeigu modulinis namelis statomas kaip laikinas statinys, tuomet statybos įstatymo formuluotė tokia:

“Nesudėtingas laikinas statinys – nesudėtingas statinys, kurį leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą, bet ne ilgiau kaip 3 metus.”

Ankstesnės statybų reglamentas deklaruodavo kad 3 metų terminas gali būti pratęstas. Bet taip pat niekur nėra traktuojama kaip turi būti apibrėžiama statybos pradžia. Bet šiuo atveju norima pasakyti kad jis turi turėti galimybe būti perkeltas į kitą vietą.

Ankščiau statybos inspekcija yra išaiškinusi kad svarbiausia kad nebūtų suprojektuoti pamatai. Jei pastatas neturi pamatų, vadinasi, jis laikinas ir jį galima labai paprastai nukelti.

Mūsų siūlomi moduliniai nameliai statomi ant sraigtinių pamatų kuriuos galima įsriegti ir atsiradus poreikiui išsukti ir juos perpanaudoti kitoje vietoje.

Laikiniesiems statiniams taikomos tos pačios taisyklės kaip ir nelaikiniems. Atstumai iki ribų tokie pat, kaip nelaikiniems statiniams – bendruoju atveju mažiausiai 3 m nuo sklypo ribos, matuojant nuo labiausiai atsikišančių konstrukcijų (stogai, balkonai). O jei galioja detalusis planas ar kitas teritorijų planavimo dokumentas, tai reikia vadovautis juo, laikytis statybos zonos reikalavimų.

Nesudėtingas laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Tai reiškia kad adresas šiam statiniui nebus suteiktas. Taip pat nebus galima gau laiškų ir užsisakyti maisto į namus. Bet jeigu kurjeriui nurodysite gretimą adresą tai neturėtų sukelti nepatogumų.

Taip pat statybos reglamentas rašo kad Nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio didžiausias aukštis 8,5 m, kurio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys.

Šis paaiškinimas negalioja jei modulinis namelis statomas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje ar kitoje saugomoje teritorijoje.

Mūsų platformoje siūlomi mažesni moduliniai namai kurių aukštis ne viršyje 8,5 metrų ir kurių dydis neviršyje 80 kvadratinių metrų.

Compare listings

Compare